mnre-header-3

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

อื้อฉาวไปทั่วโลก! กรณีสหรัฐอเมริกาจับความขี้ฉ้อของค่ายรถยักษ์ใหญ่ “โฟล์คสวาเกน” เกี่ยวกับค่ามลพิษ แต่ในส่วนของประเทศไทยที่การคุ้มครองผู้บริโภคค่อนข้างต่ำ ได้ขยับแสดงความโปร่งใสเพื่อผู้บริโภคอีกระดับ ด้วยการออกมาตรการให้ผู้ประกอบการติดป้ายข้อมูล “อีโค สติ๊กเกอร์”(ECO Sticker) รถทุกคัน ขณะที่ในภูมิภาคก็มี Asean NCAP เป็นแหล่งตรวจสอบประเมินคุณค่าของรถ ซึ่งทั้งสองอย่างถือเป็นข้อมูลควรรู้อีกอย่าง สำหรับคนคิดจะซื้อรถได้ดีทีเดียว... เกี่ยวกับเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย อาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักๆ ในการพิจารณาซื้อรถสักคันของผู้บริโภค แต่เพื่อให้เกิดการใช้รถอย่างยั่งยืน (Sustainable Mobility) ในรถยนต์ทุกประเภท...

การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่ 70 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา บรรดาผู้นำโลกร่วมรับรองร่างเอกสารเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลังปีพ.ศ.2558 (SDGs) เป็นเอกสารที่มีชื่อว่า "เปลี่ยนแปลงโลกของเรา : วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" สานต่อจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) เดิมให้บรรลุผลภายใน 15 ปีข้างหน้า หรือในปีพ.ศ.2573 ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก หรือ โกลเบิล โกลส์ ประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย 17 ข้อ มีเป้าหมาย...

วันนี้ (8ต.ค.58) นายลุทฟี่ ราอุส เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเดินทางมากระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ตามที่ไทยเชิญมา เพื่อหารือปัญหาสถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าที่กำลังส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ทั้งนี้ ภายหลังการหารือประมาณ 2 ชั่วโมง นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า อินโดนีเซียยอมรับว่า ปัญหาเกิดจากการเผาป่าโดยฝีมือมนุษย์ซึ่งกำลังเร่งดับไฟที่มีเกือบ 2000 จุด โดยฝ่ายไทยเสนอที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งอินโดนีเซียพร้อมรับแต่กำลังประเมินว่าจำเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากต่างชาติในด้านใดบ้าง  และยืนยันว่าทั้งสองชาติพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการเสนอ Roadmap แก้ไขปัญหมอกควันในระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะมีการหารือเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนในการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนในวันที่ 28 – 29 ตุลาคมนี้ ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

กรุงเทพฯ 8 ต.ค.- รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ เชื่อมั่น การเชิญเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ร่วมหารือปัญหาหมอกควัน ในวันนี้ จะแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ พร้อมกำชับรัฐมนตรียกประเด็นนี้พูดคุยในเวทีรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน ที่ ฮานอย ปลายเดือนนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ วันนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เชิญเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย มาร่วมหารือ ที่กระทรวงการต่างประเทศ หลัง...

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ให้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 10 (10th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime – 10th AMMTC) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ระหว่างวันที่ 28 กันยายน -2 ตุลาคม 2558...