ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศบรูไน

1186
brunei

ข้อมูลทั่วไป

รัฐบรูไนดารุสซาลาม

State of Brunei Darussalam

มีชื่อเป็นทางการว่า เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว มีน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ มีความต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรและแรงงาน มีนักท่องเที่ยวที่มี กำลังซื้อสูง และส่งเสริม Medical Tourism เริ่มพิจารณาขยายการค้า การลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายในภูมิภาคต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็น โอกาสสำหรับไทยในการเพิ่มการค้า การลงทุนกับบรูไนฯ และร่วมกัน เข้าไปลงทุนในประเทศที่สามมากขึ้น

ที่ตั้ง ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว (ละติจูดที่ 5 เหนือเส้นศูนย์สูตร)
พื้นที่ 5,765 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ร้อยละ 70 เป็นป่าไม้เขตร้อน
เมืองหลวง บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)
ประชากร 423,000 คน
ภาษาราชการ ภาษามาเลย์ (Malay หรือ Bahasa Melayu)
ศาสนา อิสลาม (67%) พุทธ (13%) คริสต์ (10%) และอื่น ๆ (10%)
ประมุข สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ (Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah)สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29
ระบอบการปกครอง สมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็น องค์ประมุขผู้นำรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เขตการปกครอง แบ่งเป็นสี่เขตคือ เขต Brunei-Muara เขต Belait เขต Temburong และเขต Tutong
วันชาติ 23 กุมภาพันธ์
วันสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตกับไทย
1 มกราคม 2527
หน่วยเงินตรา ดอลลาร์บรูไน (1 ดอลลาร์บรูไน ประมาณ 23.7 บาท สถานะ มี.ค. 2558)
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ
1.6111 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายได้ประชาชาติต่อหัว 40,858 USD (2556)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 5.3 (2556)
สินค้านำเข้าสำคัญ เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกษตร อาทิ ข้าวและผลไม้
สินค้าส่งออกสำคัญ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ
ปรับปรุงเมื่อ 2015-05-14 14:49:17

 

20130626151713_brunei

 

สิ่งที่ควรทำ

 1. ทักทายชาวบรูไนโดยการสัมผัสมือขวา ส่วนมือซ้ายไขว้หลัง โค้งตัวเล็กน้อย หลังจากปล่อยมือแล้วให้นำเมือมาแตะบริเวณหัวใจเพื่อเป็นการให้เกียรติ
 2. สวัสดีในภาษาบรูไน พูดว่า “ซาลามัต ดาตัง”
 3. การกล่าวขออภัย พูดว่า “มินตา มาฮัฟกู” หรือ “กาเดียกู โมฮน มาอัฟ” (ทางการ)
 4. คำว่าขอบคุณ เตอรีมา กาซิฮ์
 5. กล่าวลา ด้วยคำว่า “เซอลามัต ติงกัลป์”
 6. ให้ผู้ถูกรับเชิญเป็นคนเลือกร้านอาหาร
 7. ควรถอดรองเท้าก่อนเข้าไปในมัสยิด
 8. เวลารับหรือ มอบนามบัตรควรใช้ 2 มือ
 9. หญิงชาวบรูไนต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มิดชิดไม่รัดรูป มีสีสันสวยงาม และมีผ้าคลุมศรีษะ
 10. การเข้าร่วมงานพิธีที่สำคัญของชาวบรูไนต้องใส่ชุดสีขาว (กลางคืน) หรือสีดำ (กลางวัน) ที่มิดชิด

สิ่งที่ไม่ควรทำ

 1. ไม่ควรนำชื่อสัตว์มาเป็นชื่อเรียกคน
 2. ห้ามสตรียื่นมือให้บุรุษจับ หรือ แตะต้องโดยบุรุษที่ไม่ใช่ พ่อ พี่น้อง สามี และบุตร
 3. สำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารของชาวบรูไน เนื่องจากเป็นของทอด และนิยมใช้กะทิเป็นวัตถุดิบหลักทำให้มีไขมันสูง
 4. ห้ามสั่งอาหารที่มีส่วนประกอบของหมู เนื่องจากชาวบรูไนเป็นมุสลิมที่เคร่งครัด
 5. ไม่ควรเดินขณะรับประมาณอาหารในที่สาธารณะ เพราะเป็นเรื่องที่ไร้อารยะธรรมอย่างรุนแรง
 6. ห้ามโฆษณาอาหารจานด่วนก่อนเวลา 22.00 เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆติดอาหารเหล่านี้ และส่งเสริมการรับประทานอาหารสุขภาพ
 7. ห้ามดื่มน้ำ หรือ รับประทานอาหารต่อหน้าชาวบรูไนในช่วงถือศีลอด
 8. ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ ต้องนำมาดื่มในที่พักส่วนตัวเท่านั้น
 9. ไม่ควรปฏิเสธอาหารที่มีผู้อื่นยื่นมาให้ เพราะถือเป็นการเสียมารยาทอย่างรุนแรง ถ้าจำเป็นจริงๆให้ใช้มือขวาแตะที่ขอบจานเบาๆ
 10. ไม่ควรติดสินบนเจ้าหน้าที่

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

PDF

ที่มาของข้อมูล

http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=8
http://www.aseanthai.net/download/thai-asean2.pdf

แบ่งปัน