ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย

872
indonesia

ข้อมูลทั่วไป

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Republic of Indonesia

 

มีชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีประชากร มุสลิมมากที่สุดในโลก มีทรัพยากรธรรมชาติมาก (น้ำมัน ถ่านหิน ทองคำ สัตว์น้ำ) เป็นแหล่งประมงที่ใหญ่ที่สุดของไทย มีบทบาทสูง ในกลุ่ม NAM และ OIC
ที่ตั้ง ทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออกติดกับติมอร์-เลสเต และปาปัวนิวกินี และ ทิศใต้ติดกับทะเลติมอร์
พื้นที่ พื้นที่ทางบก 1,904,443 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ทางทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร (รวมพื้นที่ทั้งหมด 5,070,606 ตารางกิโลเมตร)
เมืองหลวง กรุงจาการ์ตา
ประชากร 248 ล้านคน
ภาษาราชการ ภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)
ศาสนา อิสลามร้อยละ 85.2 คริสต์นิกายโปรแตสแตนร้อยละ 8.9 คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกร้อยละ 3 ฮินดูร้อยละ 1.8 พุทธร้อยละ 0.8 และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0.3
ประมุข  ประธานาธิบดี  นายโจโค วิโดโด (Mr. Joko Widodo)

(Mr. Joko Widodo)

ระบอบการปกครอง ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร (ดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปี การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2552
เขตการปกครอง 30 จังหวัด และเขตการปกครองพิเศษ 3 เขต ได้แก่ กรุงจาการ์ตา เมืองยอกยาการ์ตา และจังหวัดอาเจห์
วันชาติ 17 สิงหาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตกับไทย
7 มีนาคม 2493
หน่วยเงินตรา รูเปียห์
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ
872.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายได้ประชาชาติต่อหัว 5,150 ดอลลาร์สหรัฐ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 0.4
สินค้านำเข้าสำคัญ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ นำ้มันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์อาหาร
สินค้าส่งออกสำคัญ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม้ เสื้อผ้า
ปรับปรุงเมื่อ 2015-05-20 15:52:26

 

n20150521071408_61036

สิ่งที่ควรทำ

 1. ควรอาบน้ำก่อนการสวดมนต์
 2. ควรจับมือกันทั้งสองฝ่ายเมื่อเพศชายพบกัน
 3. ควรนำยาส่วนตัวพร้อมใบสั่งยาจากแพทย์ไปด้วยในกรณีที่ถูกกรมศุลกากรถาม
 4. ควรเรียกชื่อเต็มของคู่สนทนา เช่น มิสเตอร์ สุดจานา ซานโตซา
 5. การทักทายกันของฝ่ายหญิงให้จับมือแล้วเอาแก้มชนกัน
 6. ควรใช้ช้อน ส้อมในการรับประทานอาหาร
 7. ควรให้เจ้าภาพดื่ม ชา หรือกาแฟก่อน
 8. ควรแต่งกายให้สุภาพ และรัดกุม
 9. การเดินทางยังมีการใช้รถสามล้อ หรือ “เบจะก์”
 10. ชาวบาหลีจะมีการเซ่นไหว้เผื่อบวงสรวงและขอขมาพญามารหรือเทพฝ่ายอธรรมเพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัติ

สิ่งที่ไม่ควรทำ

 1. ห้ามสัมผัสศีรษะผู้อื่น รวมทั้งการลูบหัวเด็ก
 2. ไม่ควรเข้าร่วมพิธีทำน้ำมนต์หลังจากมีมลทิน (ระหว่างมีประจำเดือน, การเจ็บป่วยเรื้อรัง, การตายของคนในครอบครัว)
 3. หากท่านแพ้อาหารประเภท พริกไทย มะพร้าว และอาหารทะเล ควรระมัดระวังการกินอาการอินโดนีเซีย
 4. ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควร และน่ารังเกียจ
 5. ระหว่างการนั่งในมัสยิด ควรระมัดระวังอย่าให้เท้าชี้ไปยังทิศทาง “กิบลัต”
 6. ไม่ควรสวมหมวก แว่นตากันแดด หรือรองเท้าเข้าไปในศาสนสถาน
 7. ไม่ควรนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในมัสยิด
 8. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งต้องห้าม
 9. ไม่ควรใช้มือซ้ายรับหรือส่งของใดๆ
 10. ไม่ควรวางมือที่สะโพกหรือยกมือกอดอก เนื่องจากจะส่อไปในทางท้าทาย

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

PDF

ที่มาของข้อมูล

http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=16
http://www.aseanthai.net/download/thai-asean2.pdf

แบ่งปัน