ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศลาว

1255
laos

ข้อมูลทั่วไป

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Lao People’s Democratic Republic

มีชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic) เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความ ใกล้ชิดกับไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีเขตแดนติดต่อกับประเทศไทย ทั้งทางบกและทางนำ้ ถึง 1,810 กิโลเมตร พัฒนาการต่าง ๆ ในลาว จึงส่งผลกระทบต่อไทยและการกำหนดนโยบายของไทยต่อภูมิภาคอย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้รวมทั้งเป็นแหล่งป้อนวัตถุดิบ แหล่งพลังงานสำรอง และแหล่งลงทุนของไทย เพื่อการผลิตสินค้าส่งออกไปยังประเทศที่ สามที่ให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่ลาว นอกจากนี้เป็นประเทศที่ไม่มี ทางออกทางทะเล แต่สามารถเป็นจุดเชื่อมต่อ (Land Bridge หรือ Land Link) ด้านการคมนาคมขนส่งและการส่งออกสินค้าของไทย ไปยังประเทศที่สามในอนุภูมิภาค
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางหนือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันตกติดกับพม่าและไทย ทิศตะวันตกติดกับเวียดนาม และทิศใต้ติดกับกัมพูชา เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
พื้นที่ 236,880 ตร.กม. (1/2 เท่าของประเทศไทย)
เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ (Vientiane)
ประชากร  6.77 ล้านคน
ภาษาราชการ ภาษาลาว
ศาสนา ศาสนาพุทธ (เถรวาท) ร้อยละ 75 75 และนับถือความเชื่อท้องถิ่น ร้อยละ 16-17
ประมุข พลโท จูมมาลี ไซยะสอน (Lt. Gen. Choummaly Sayasone) ประธานประเทศ สปป. ลาว (President of the Lao PDR)
ระบอบการปกครอง ระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
เขตการปกครอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 จังหวัด โดยมี เมือง เป็นหน่วยย่อย
วันชาติ 2 ธันวาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตกับไทย
19 ธันวาคม 2493 (ครบรอบ 65 ปี ในปี 2558)
หน่วยเงินตรา กีบ (250 กีบ : 1 บาท/ มี.ค. 2558)
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ
11.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายได้ประชาชาติต่อหัว 1,697 ดอลลาร์สหรัฐ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 7.4
สินค้านำเข้าสำคัญ น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ รถจักรยานต์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลเหล็ก
สินค้าส่งออกสำคัญ สินแร่ เศษโลหะ ไม้ซุง ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้
ปรับปรุงเมื่อ 2015-05-19 10:24:54

 

lao

สิ่งที่ควรทำ

 1. ให้เรียกชื่อจริง หรือ ชื่อเล่น ไม่นิยมเรียกนามสกุลแม้จะเป็นชื่อทางการก็ตาม
 2. “สะบายดี” เป็นคำกล่าวทักทาย พร้อมกับการไหว้
 3. วัฒนธรรมท้องถิ่นใช้มือในการกินข้าว
 4. ใช้ช้อน ส้อม มีด เวลาทานอาหารในโอกาสที่เป็นทางการ
 5. ควรมารอพระบิณฑบาตร และไม่ควรให้มือสัมผัสบาตรพระ ควรถอดรองเท้า และหมวกออก
 6. นำพานดอกไม้ ธูปเทียนไปถวายพระ
 7. ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เมื่อต้องไปสถานที่ราชการและวัด
 8. ควรรับบัตรเชิญงานศพบุคคลที่ท่าใกล้ชิดอันจะเป็นสัญลักษณ์ของความให้เกียรติแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต
 9. ควรมอบของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆให้ชาวลาว เพื่อแสดงน้ำใจ
 10. ควรเรียนรู้การรับประทานอาหารแบบชาวลาว คือ การนั่งล้อมวงบนเสื่อ และมี “พาข้าว” ลักษณะคล้ายขันโตกอยู่ตรงกลาง

สิ่งที่ไม่ควรทำ

 1. ไม่ควรสัมผัสมือกับคนต่างเพศ
 2. ไม่ควรกินเนื้อที่ไม่สุก
 3. ไม่ควรดื่มน้ำประปา
 4. หลีกเลี่ยงการสนทนาเรื่องศาสนา
 5. หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ละเอียดอ่อน
 6. หลีกเลี่ยงการพูดเปรียบเทียบการเมืองไทยลาว
 7. ไม่ควรเหยียบเงาพระ
 8. ไม่ควรนำของเหลือไปถวายพระ
 9. ไม่ควรแต่งชุดมีสีสันไปงานศพ
 10. ไม่ควรห่อขวัญด้วยสีดำ

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

PDF

ที่มาของข้อมูล

http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=13
http://www.aseanthai.net/download/thai-asean2.pdf

แบ่งปัน