ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย

1417
malaysia

สหพันธรัฐมาเลเซีย

Malaysia

ข้อมูลทั่วไป

มาเลเซียมุ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2563 หรือ (Vision 2020) และมีแผนพัฒนาต่อเนื่อง (Mission 2057) เป็นแนวทาง พัฒนาประเทศจนถึงปี 2600 มีบทบาทสำคัญในองค์การการประชุม อิสลาม (OIC) และต้องการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าของ OIC ภายในปี 2552 โดยใช้ศักยภาพด้านการบริหารธนาคารอิสลาม และอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ในปี2550 นักท่องเที่ยวมาเลเซีย มาไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง และเป็นคู่ค้าสำคัญของไทยในอาเซียน
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดนสองส่วน คือ มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ประกอบด้วย 11 รัฐ คือ ปะหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เประ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เกดะห์และปะลิส มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว (กาลิมันตัน) ประกอบด้วย 2 รัฐ คือ ซาบาห์และซาราวัก นอกจากนี้ ยังมีเขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐ อีก 3 เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน
พื้นที่ 329,758ตารางกิโลเมตร (ประมาณร้อยละ 64 ของไทย)
เมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประชากร 30.4 ล้านคน (พ.ย. 2557)
ภาษาราชการ มาเลย์
ศาสนา อิสลาม (ร้อยละ 61) พุทธ (ร้อยละ 20) และคริสต์ (ร้อยละ 9) ฮินดู (ร้อยละ 6)
ประมุข สมเด็จพระราชาธิบดีอัลมูตัสสิมู บิลลาฮี มูฮิบบุดดิน ตวนกู อัลฮัจญ์อับดุล ฮาลิม มูอัซซัม ชาห์ อิบนี อัลมาฮูม สุลต่าน บาดลิชาห์ สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 14
ระบอบการปกครอง สหพันธรัฐ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดี (Yang di-Pertuan Agong)เป็นประมุข ซึ่งมาจากการเลือกตั้งเจ้าผู้ปกครองรัฐ 9 แห่ง (ยะโฮร์ ตรังกานู ปะหัง สลังงอร์ เกดะห์

กลันตัน เนกรีเซมบิลัน เประและปะลิส) และผลัดเปลี่ยนหมุดเวียนกันขึ้นดำรงตำแหน่ง วาระละ

5 ปี โดมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลสหพันธรัฐ และมุขมนตรีแห่งรัฐ (Menteri Besarในกรณี

ที่มีเจ้าผู้ปกครองรัฐ หรือChief Ministerในกรณีที่ไม่มีเจ้าผู้ปกครองรัฐ) เป็นหัวหน้ารัฐบาลแห่งรัฐ

เขตการปกครอง มาเลเซียแบ่งเขตการปกครองเป็น 13 รัฐ ได้แก่ ปะหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เประ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เกดะห์ ปะลิส ซาบาห์และซาราวัก และ 3 ดินแดนสหพันธ์ ได้แก่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน
วันชาติ 31 สิงหาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตกับไทย
31 สิงหาคม พ.ศ. 2500
หน่วยเงินตรา ริงกิต
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ
353.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายได้ประชาชาติต่อหัว 11,594  ดอลลาร์สหรัฐ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 6
สินค้านำเข้าสำคัญ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ น้ำมันสำเร็จรูป อุปกรณ์ด้านการขนส่ง
สินค้าส่งออกสำคัญ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ น้ำมันปาล์ม เคมีภัณฑ์ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) น้ำมันสำเร็จรูป

 

malay

สิ่งที่ควรทำ

 1. คำนำหน้าชื่อชาวมาเลย์ ชาย “อินซิก”, หญิงที่แต่งงานแล้ว “ปวน”, หญิงโสด “ซิก”
 2. ควรเรียกชื่อ ชาวมาเลย์ดวยคำนำหน้าว่า “ตันศรี” หรือ “ดาโต๊ะ” แล้วตามด้วยชื่อ นามสกุล หรือใช้คำว่ามิสเตอร์ มิส มิสซิส แบบตะวันตก
 3. ควรกล่าวทักทายชาวมาเลย์ ด้วยการพูดว่า “ซาลาม เซอจะฮ์เตอรา”
 4. ควรทักทายบุคคลต่างเพศที่มิใช่ญาติด้วยคำกล่าวพร้อมค้อมศีรษะเท่านั้น
 5. ควรล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
 6. ชาวมาเลียจะใช้ช้อนส้อมเฉพาะตอนรับประทานอาหารนอกบ้าน
 7. ควรนำกระดาษทิชชูไปร้านอาหารเอง
 8. ควรให้ทิปแกพนักงานเสิร์ฟในโรงแรมหรู และรีสอร์ทที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยว
 9. การเข้าชมมัสยิด สำหรับสตรีควรแต่งกายสุภาพ กระโปรงยาวคลุมเข้า ผ้าคลุมศีรษะ
 10. ช่วงบ่ายของทุกวันศุกร์จะหยุดการทำธุรกิจและการค้าขายเพื่อมาละหมาด

สิ่งที่ไม่ควรทำ

 1. ไม่ควรทักทายและสัมผัสมือระหว่างกันในกรณีที่เป็นบุคคลต่างเพศ
 2. ไม่ควรเชิญชวนชาวมุสลิมมาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 3. ไม่ควรสั่งกาแฟหนึ่งแก้ว แล้วนั่งแช่นานๆ
 4. ไม่ควรส่งเสียงดังระหว่างรับประทานอาหาร
 5. ไม่ควรโต้เถียงเรื่องความเชื่อทางศาสนา
 6. สตรีอิสลามไม่ควรเผยแพร่ศาสนาให้แก่ชาวมุสลิม
 7. สตรีชาวมาเลเซียที่เป็นมุสสิมควรแต่งกายและคลุมผมให้มิดชิด เพราะเป็นความเชื่อทางศาสนาที่ว่า ห้ามผมของหญิงสาวแตะต้องกับแสงแดด
 8. ไม่ควรวิจารณ์กฎหมายหรือประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย รวมถึงประเด็นที่อาจทำให้คู่สนทนารู้สึกเสียหน้า
 9. ไม่ควรนำหัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางศาสนาในมาเลเซียและการเมืองมาสนทนากับชาวมาเลย์
 10. สตรีมีประจำเดือน ไม่ควรเข้าไปประกอบพิธีในมัสยิด

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

PDF

ที่มาของข้อมูล

http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=12
http://www.aseanthai.net/download/thai-asean2.pdf

แบ่งปัน