ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเมียนมา

490
myanmar

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

The Republic of the Union of Myanmar

ข้อมูลทั่วไป

มีชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Republic of the Union of Myanmar) มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่ง วัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติตลาดการค้า แรงงาน และแหล่งลงทุน ที่สำคัญของไทย โดยเฉพาะด้านพลังงาน (ก๊าซและไฟฟ้าพลังน้ำ) และเป็นทางเชื่อมสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐอินเดีย เมียนมาเป็น “Critical Factor” ในยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคของไทย ซึ่งไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภายในเมียนมาร์หลายประการ อาทิ ยาเสพติด แรงงานผิดกฎหมาย ความมั่นคงบริเวณชายแดน เป็นต้น
ที่ตั้ง ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจีน (2,185 กิโลเมตร) ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับลาว (235 กิโลเมตร) และไทย (2,401 กิโลเมตร) ทิศตะวันตกติดกับอินเดีย (1,463 กิโลเมตร)และบังกลาเทศ (193 กิโลเมตร)ทิศใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล
พื้นที่ 657,740 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1.3 เท่าของไทย)
เมืองหลวง นครเนปิดอว์ (Nay Pyi Taw)
ประชากร 51 ล้านคน
ภาษาราชการ เมียนมาร์
ศาสนา ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 89) ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 5) ศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 4) อื่น ๆ (ร้อยละ 2)
ประมุข นายเต็ง เส่ง (U Thein Sein) (อดีตนายกรัฐมนตรี) ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554

หมายเหตุ* พลเอกอาวุโส ตาน ฉ่วย (Senior General Than Shwe) อดีตประมุข ซึ่งยังคงดำรงยศทางทหาร แต่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเมียนมาร์

ระบอบการปกครอง รัฐสภาที่สมาชิกมาจากการเลือกตั้ง โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขประเทศและหัวหน้ารัฐบาล
เขตการปกครอง แบ่งการปกครองเป็น 7 รัฐ (state) สำหรับเขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย และ 7 ภาค (region) สำหรับเขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายพม่า
วันชาติ 4 มกราคม ค.ศ. 1948 (2491)
วันสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตกับไทย
24 สิงหาคม ค.ศ. 1948 (2491)
หน่วยเงินตรา จั๊ต
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ
60,290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายได้ประชาชาติต่อหัว 910.36 ดอลลาร์สหรัฐ  (ไทย 5,450 ดอลลาร์สหรัฐ)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 7.7 (ไทยร้อยละ 2.5)
สินค้านำเข้าสำคัญ เครื่องจักรกล ใยสังเคราะห์ น้ำมันสำเร็จรูป
สินค้าส่งออกสำคัญ ก๊าซธรรมชาติ ไม้ เมล็ดพืชและถั่ว

 

myanma

สิ่งที่ควรทำ

 1. การเรียกชื่อ ขึ้นต้นด้วย มิสเตอร์ หรือ มิสซิส และต้องเรียกให้ครบทุกส่วน โดยเรียกขึ้นต้นด้วยนามสกุล เช่น มิสซีสอองซาน ซูจี
 2. การเรียกแทนชื่อตัวเอง สำหรับผู้ชายคือ “จะนอ” และผู้หญิง คือ “จะมะ”
 3. ชาวเมียนมานิยมรับประทานอาหารบนเสื่อ และโต๊ะอาหารจะมีลักษณะกลม
 4. ในประวัติศาสตร์เมียนมา ยกย่องช่างด้านศิลปะจาก “โยเดีย” หรือ กรุงศรีอยุธยา
 5. ควรแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ สามเณรในทุกโอกาส
 6. ควรแต่งกายอย่างสุภาพในการติดต่อสถานที่ราชการ โรงเรียน ที่ทำงาน และวัด
 7. ควรใช้สองมือในการยื่นและรับนามบัตรเพื่อแสดงความสุภาพ และควรดูนามบัตรก่อนเก็บเข้ากระเป๋า
 8. ควรเตรียมเงินดอลลาร์สหรัฐไปเพื่อใช้ในการแลกเงินจั๊ด
 9. หมั่นยิ้มเพื่อแสดงความเป็นมิตรและสร้างความประทับใจ
 10. ควรเดินเท้าเปล่ารอบเจดีย์หรือโบสถ์

สิ่งที่ไม่ควรทำ

 1. ไม่ควรทักทายกันด้วยการส่งเสียงดัง หรือ แสดงอารมณ์รุงแรงในที่สาธารณะ
 2. ชาวเมียนมาไม่นิยมอาหารฟิวชั่น การรับประทานอาหารยังคงเป็นแบบดั้งเดิม
 3. รัฐบาลทหารเมียนมาไม่ต้องการให้ศาสนาคริสต์และอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือศาสนาพุทธ
 4. ห้ามปฏิเสธเครื่องดื่มที่ชาวเมียนมามอบให้
 5. ไม่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างรับประทานอาหาร
 6. ไม่ควรสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์ในเมียนมา รวมถึงการแสดงออกในที่สาธารณะ เช่น การชุมนุมทางการเมือง และการประท้วง
 7. ไม่ควรรบกวนผู้กำลังสวดมนต์ นั่งสมาธิ และห้ามดมดอกไม้ไหว้พระ
 8. หญิงชายไม่ควรแตะเนื้อต้องตัวกันอย่างเด็ดขาด
 9. ห้ามใช้เท้าชี้สิ่งของ
 10. ห้ามเรียกใครโดนหงายนิ้วกวัก

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

PDF

ที่มาของข้อมูล

http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=9

แบ่งปัน