ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา

487
cambodia

 

ข้อมูลทั่วไป

ราชอาณาจักร

Kingdom of Cambodia

มีชื่อเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ต่อประเทศไทยในทุก ๆ ด้าน เนื่องจาก มีพรมแดนทางบกติดต่อกันยาว 798 กิโลเมตร และมีพื้นที่ทับซ้อน ทางทะเลประมาณ 26,000 ตารางกิโลเมตร จึงเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด ทั้ง “โอกาส” และ “ปัญหา” รวมทั้ง เป็นแหล่งวัตถุดิบ ตลาดการค้า และแหล่งลงทุนที่สำคัญของไทย ทั้งสองประเทศจึงควรร่วมมือกัน อย่างใกล้ชิด เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และทาง เศรษฐกิจเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นจุดเชื่อมโยง ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญระหว่างไทยและลาว
ที่ตั้ง ตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และลาว (แขวง อัตตะปือและจำปาสัก) ทิศตะวันออกติดเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก ส่องแบ๋ เตยนิน ลองอาน ด่งท๊าบ อันซาง และเกียงซาง) ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด) และทิศใต้ติดอ่าวไทย
พื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย เส้นเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร โดยมีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยยาว 798 กิโลเมตร
เมืองหลวง กรุงพนมเปญ
ประชากร 14.67 ล้านคน (เดือน พ.ย. 2556)
ภาษาราชการ ภาษาเขมร
ศาสนา พุทธเถรวาท (มหานิกาย ร้อยละ 90 และธรรมยุตินิกาย)
ประมุข พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี (Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni)
ระบอบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ
เขตการปกครอง ตามกฤษฎีกา ลงนามโดย นรม.กพช. เมื่อ 12 ม.ค. 2552 กำหนดให้มีการแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้:แบ่งเป็น 1 ราชธานี (พนมเปญ) และ 23 จังหวัด ได้แก่ กระแจะ เกาะกง กันดาล กัมปงจาม กัมปงชนัง กัมปงธม กัมปง สะปือ กัมปอต ตาแก้ว รัตนคีรี พระวิหาร พระตะบอง โพธิสัต บันเตียเมียนเจย ไปรเวง มณฑลคีรี สตึงเตรง สวายเรียง เสียมราฐ อุดรมีชัย ไพลิน แกบ และพระสีหนุ และแต่ละจังหวัดจะมีศูนย์กลางการปกครองเรียกว่า (อำเภอเมือง) เรียกว่า “กรุง” นอกจากนี้ยังมีเมืองสำคัญที่มีฐานะเป็น “กรุง” อีก 3 แห่ง คือ กรุงปอยเปต (จ. บันเตียเมียเจย) กรุงบาเว็ต (จ. สวายเรียง) และกรุงสวง (จ.กำปงจาม)
วันชาติ 9 พฤศจิกายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตกับไทย
19 ธันวาคม 2493
หน่วยเงินตรา เรียล (1 บาท ประมาณ 130 เรียล)
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ
14.24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายได้ประชาชาติต่อหัว 2,400 ดอลลาร์สหรัฐ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 7
สินค้านำเข้าสำคัญ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บุหรี่ ทองคำ วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ และยา
สินค้าส่งออกสำคัญ เสื้อผ้า สิ่งทอ ไม้ ยางพารา ข้าว ปลา ยาสูบ และรองเท้า
ปรับปรุงเมื่อ 2015-05-14 15:34:02

 

secret-cambodia-hero

สิ่งที่ควรทำ

 1. ทักทายชาวบรูไนโดยการสัมผัสมือขวา ส่วนมือซ้ายไขว้หลัง โค้งตัวเล็กน้อย หลังจากปล่อยมือแล้วให้นำเมือมาแตะบริเวณหัวใจเพื่อเป็นการให้เกียรติ
 2. สวัสดีในภาษาบรูไน พูดว่า “ซาลามัต ดาตัง”
 3. การกล่าวขออภัย พูดว่า “มินตา มาฮัฟกู” หรือ “กาเดียกู โมฮน มาอัฟ” (ทางการ)
 4. คำว่าขอบคุณ เตอรีมา กาซิฮ์
 5. กล่าวลา ด้วยคำว่า “เซอลามัต ติงกัลป์”
 6. ให้ผู้ถูกรับเชิญเป็นคนเลือกร้านอาหาร
 7. ควรถอดรองเท้าก่อนเข้าไปในมัสยิด
 8. เวลารับหรือ มอบนามบัตรควรใช้ 2 มือ
 9. หญิงชาวบรูไนต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มิดชิดไม่รัดรูป มีสีสันสวยงาม และมีผ้าคลุมศรีษะ
 10. การเข้าร่วมงานพิธีที่สำคัญของชาวบรูไนต้องใส่ชุดสีขาว (กลางคืน) หรือสีดำ (กลางวัน) ที่มิดชิด

สิ่งที่ไม่ควรทำ

 1. ไม่ควรนำชื่อสัตว์มาเป็นชื่อเรียกคน
 2. ห้ามสตรียื่นมือให้บุรุษจับ หรือ แตะต้องโดยบุรุษที่ไม่ใช่ พ่อ พี่น้อง สามี และบุตร
 3. สำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารของชาวบรูไน เนื่องจากเป็นของทอด และนิยมใช้กะทิเป็นวัตถุดิบหลักทำให้มีไขมันสูง
 4. ห้ามสั่งอาหารที่มีส่วนประกอบของหมู เนื่องจากชาวบรูไนเป็นมุสลิมที่เคร่งครัด
 5. ไม่ควรเดินขณะรับประมาณอาหารในที่สาธารณะ เพราะเป็นเรื่องที่ไร้อารยะธรรมอย่างรุนแรง
 6. ห้ามโฆษณาอาหารจานด่วนก่อนเวลา 22.00 เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆติดอาหารเหล่านี้ และส่งเสริมการรับประทานอาหารสุขภาพ
 7. ห้ามดื่มน้ำ หรือ รับประทานอาหารต่อหน้าชาวบรูไนในช่วงถือศีลอด
 8. ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ ต้องนำมาดื่มในที่พักส่วนตัวเท่านั้น
 9. ไม่ควรปฏิเสธอาหารที่มีผู้อื่นยื่นมาให้ เพราะถือเป็นการเสียมารยาทอย่างรุนแรง ถ้าจำเป็นจริงๆให้ใช้มือขวาแตะที่ขอบจานเบาๆ
 10. ไม่ควรติดสินบนเจ้าหน้าที่

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

PDF

ที่มาของข้อมูล

http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=1
http://www.aseanthai.net/download/thai-asean2.pdf

แบ่งปัน