(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ ๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์โฮเทล จังหวัดอุดรธานี