การจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม-AMME ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2558 ณ เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน เดือนพฤศจิกายน 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

แบ่งปัน