วันนี้ (8ต.ค.58) นายลุทฟี่ ราอุส เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเดินทางมากระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ตามที่ไทยเชิญมา เพื่อหารือปัญหาสถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าที่กำลังส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

ทั้งนี้ ภายหลังการหารือประมาณ 2 ชั่วโมง นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า อินโดนีเซียยอมรับว่า ปัญหาเกิดจากการเผาป่าโดยฝีมือมนุษย์ซึ่งกำลังเร่งดับไฟที่มีเกือบ 2000 จุด โดยฝ่ายไทยเสนอที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งอินโดนีเซียพร้อมรับแต่กำลังประเมินว่าจำเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากต่างชาติในด้านใดบ้าง  และยืนยันว่าทั้งสองชาติพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการเสนอ Roadmap แก้ไขปัญหมอกควันในระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะมีการหารือเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนในการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนในวันที่ 28 – 29 ตุลาคมนี้ ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม